Mészáros Zoltán Emlékére Szociális Alapítvány pályázatot hirdet

a Csongrádon állandó lakóhellyel rendelkező – életvitelszerűen otthonában gondozott – fogyatékkal élő személyek családjai részére, a gondozott személy életminőségének javítása céljából. 

Az Alapítvány támogatásban részesítheti azt a kérelmezőt, aki a vele közös háztartásban élő,

életkortól függetlenül 

 1. értelmi fogyatékos, autista vagy
 2. mozgásszervi vagy, érzékszervi (látás-, hallás) fogyatékos gyermekéről, szülőjéről, házastársáról, testvéréről, unokájáról gondoskodik. 

A támogatás felhasználható:

 • a fogyatékkal élő személy életminőségét javító/segítő gyógyászati segédeszközök

               beszerzésére, terápiás kezelések igénybevételéhez és utaztatáshoz

 • a mindennapi gondozáshoz szükséges higiéniai termékek beszerzéséhez
 • akadálymentesítéshez
 • mentális fejlesztéshez használható fejlesztő eszközök megvásárlásához
 •     a mindennapi gondozást elősegítő háztartási és egyéb elektronikai gépek megvásárlásához.

A pályázathoz szükséges csatolni:

 • a fogyatékosság tényét igazoló dokumentumot (magasabb összegű családi pótlék, fogyatékossági támogatás, vakok személyi járadéka, gyermekek otthongondozási díja (GYOD),
 • a kérelmező és a fogyatékkal élő személy lakcímkártyáját,
 • a kérelmező lakossági folyószámla igazolását/kivonatát
 • a kérelmet alátámasztó egyéb dokumentumok.

A pályázat benyújtásának módja és határideje:

A pályázat benyújtásához szükséges formanyomtatvány és a részletes pályázati kiírás elérhető a város honlapján (www.csongrad.hu) illetve személyesen is igényelhető a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodáján. A pályázati űrlapot 2023. december 4. napjáig kitöltve és aláírva a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Irodáján ügyfélfogadási időben: Hétfő: 1300-1630, Szerda: 0800-1200, Csütörtök: 0800-1600 óráig – kell benyújtania a pályázóknak a szükséges mellékletekkel felszerelve. 

Elérhető pályázati összeg: családonként egyszeri 100.000 Forint, azaz százezer forint.

A beérkezett pályázatokat az Alapítvány kuratóriuma bírálja el, majd a nyertes pályázókat a döntéséről értesíti. 

A nyertes pályázók ünnepélyes keretek között vehetik át az elnyert pályázati összeget a Polgármesteri Hivatal Dísztermében.

 

Kérelem nyomtatvány letölthető innen: Mészáros Zoltán- kérelemnyomtatvány (.docx)

 

Csongrád, 2023. november 10.

Vinczéné Dudás Katalin
kuratóriumi elnök

Sebők Anna Borbála
kuratóriumi tag

Komlósiné Rácz Nikolett
kuratóriumi tag