Csongrád Város Polgármestere pályázatot hirdet a 6640 Csongrád, Szív u. 149. szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Lakásügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda),

2017. december 01. 10.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Szív u. 149. – pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

(www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”

– melléklet, – függelékek).

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 8. szoba, tel.: 63/571-920)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. december 08.(péntek)

A lakás megtekinthető: 2017. november 21. de. 11.00-11.30 óra

      2017. november 22. du. 13.00-13.30 óra