Válassza az Oldal lehetőséget

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2019. február 18-án, 14.30 órai kezdettel ülést tart

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2019. február 18-án, 14.30 órai kezdettel ülést tart

A Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 2019. február 18-án (hétfőn), 14.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria földszinti tárgyaló terme

 

Letöltés egyben (zip)

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Csongrád Városi Önkormányzat 2019. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

2. A Csongrád közigazgatási területén önkormányzati tulajdonban lévő temetők rendjéről szóló 6/2016. (II.22.) önkormányzati rendelet módosítása a díjtételek tekintetében

3. Javaslat Csongrád Város Településszerkezeti Tervének és Csongrád Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Terve jóváhagyásáról szóló (HÉSZ) 25/2005. (VIII. 29. ) Ökt. rendelet módosítására

-melléklet (.pdf)

4. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

6. A közigazgatási szankciórendszer változásával összefüggő egyes önkormányzati rendeletek módosítása.

-melléklet (.xls)

7. Javaslat a településkép védelméről szóló 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosítására

8. A DAKK Zrt. 2019. évi önkormányzati támogatási összegének és a regionális járatokkal végzett helyi személyszállítási szolgáltatás díjbevétel különbözetének jóváhagyása.

-melléklet (.pdf)

9. Javaslat óvodai beíratások időpontjára a 2019/2020-as nevelési évet érintően

10. Bökényi Zöld Város pályázat kapcsán felújításra került Muskátli u. 1. szám alatti Kereskedelmi és Szolgáltató Központ elnevezése és pályázat útján való üzemeltetésbe adása

11. Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjának felhasználására vonatkozó pályázat benyújtása

-melléklet (.xls)

12. A 6640 Csongrád, Bihari J. u. 89. szám alatti szociális bérlakás ügye

13. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2019. évi költségvetésének véleményezése

-melléklet (.xls)

14. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 14/2018. (XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő –testülete általi rendelet-tervezet véleményezéséhez

15. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2019. (II. ..) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő-testülete általi önkormányzati rendelet megalkotásához.

16. Tájékoztatás Csongrád város ifjúsági intézkedési tervének megvalósulásáról

17. Csongrád város testvérvárosi kapcsolatainak 2019. évre tervezett programjai

18. Bedő Tamás polgármester 2019. évi szabadság ütemtervének elfogadása

19. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

20. HUSRB/1602/31/0051 kódszám alatti kishajó kikötő üzemeltetési pályázata

 

Egyebek:

  • A Csongrád, Csókásy F. u. 10/A. sz. alatti költségelvű bérlakás bérletére kiírt pályázat elbírálása

Zárt ülés:

  • Első lakáshoz jutók támogatása

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content