MEGHÍVÓ

LAKOSSÁGI FÓRUMRA

ikt.sz.: Ép/25-13/2019

Tisztelt Csongrádi Lakosság, Partnerek!

Helyszín: Csongrád, Városi Galéria emeleti tárgyalóterem

Kezdete: 2019. július 22. 17.00 órakor

Tájékoztatom Önöket, hogy Csongrád Város több részterületét érintően a hatályos 25/2005. (VIII.29.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosítási eljárása zajlik egyszerűsített eljárásban.

Csongrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete a 26/2019. (II.21.) és annak kiegészítését jelentő 56/2019. (III.28.) önkormányzati határozatai (lásd IV. 1. melléklet) értelmében döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról.

A módosítások összesen 3 témakört érintenek, melyek tartalmazzák az önkormányzati és lakossági fejlesztési igényeket, javaslatokat egyaránt.

A településrendezési eszközök módosításának várható hatása:

  1. Ipari park Gksz8 építési övezetben lévő terület építménymagasságának növelése 12,0 méterről 25,0 méterre
  2. Ipari park 1643/3 hrszú terület átsorolása Gksz12 övezetbe a 75%os beépíthetőség biztosítása érdekében.
  3. A Vt1 övezetek, HÉSZ szerinti 7 méteres minimális építménymagasságának eltörlése.

A TFR rendelet átmeneti rendelkezései alapján az Önkormányzat a településrendezési eszközeit az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet 2012. augusztus 6án hatályos településrendezési követelményeinek és jelmagyarázatának figyelembevételével kívánja módosítani. A felsőbb jogszabályok szerint a hatályba lépésnek 2021. december 31ig meg kell történnie.

A partnerségi egyeztetés az 1/2018. (II. 13.) önkormányzati rendeletnek megfelelően történik, melynek első lépése a lakossági fórum.

A város honlapján közzétett Véleményezési dokumentációval kapcsolatos észrevételeiket a Lakosági Fórumon személyesen, vagy a jelen Felhívástól számítva a Lakossági Fórum időpontját követően még 8 napig Hajdú Tamás városi főépítész nevére címezve tehetik meg:

személyesen: Csongrádi Polgármesteri Hivatal 108-as iroda (6640 CSONGRÁD, Kossuth tér 7.)

e-mal-ben: foepitesz@csongrad.hu

Segítő közreműködésüket megköszönve, egyben fenti témában a Lakossági fórum időpontját

2019. július 22-én 17.00 órára

a Csongrád, Városi Galéria emeleti tárgyalótermébe hirdetem meg.

A településrendezési eszközök módosításának dokumentációja elérhető a város honlapján a www.csongrad.hu helyen és a Csongrádi Polgármesteri Hivatal 108-as irodájában érhető el.

Felhívom figyelmüket, hogy a lakossági fórum célja a tervjavaslatban rögzített szabályozási megoldásokkal esetleg okozott jogsérelmek kellő időben történő feltárása, ezzel összefüggésben a tervi megoldások módosítására, finomítására irányuló konkrét változtatási igények felmérése, az erre vonatkozó tervmódosítási javaslattételek rögzítése, nem pedig Csongrád város egészével kapcsolatos, e terv keretei között bizonyosan nem orvosolható egyéb problémák megvitatása.

 

Csongrád, 2019. július 8.

 

Közreműködésüket köszönve, tisztelettel:

Bedő Tamás

polgármester