2019-es év utolsó negyedévében lemondott a Magyar Óriásnyúl-Tenyésztők Országos Egyesületének korábbi teljes vezetősége, és egyúttal be is jelentették kilépési szándékukat az egyesületből. A vezetői pozíciókat néhány, a fajta iránt elkötelezett tenyésztőtárs vette át, akik a jogfolytonosság fenntartása érdekében vállalták ezt a feladatot. A tagtársak egyúttal kijelentették: a lehető leghamarabb szeretnének egy olyan közgyűlést összehívni, ahol egy végleges vezetőségnek adják át a pozíciókat. Tették ezt annak érdekében, hogy a fajta gondozása ne szakadjon meg, ugyanakkor megfelelő végzettséggel, magyar óriásnyúl tenyésztői tapasztalattal rendelkező tenyésztőtársak vehessék át ezeket a felelősségteljes pozíciókat.

Az említett közgyűlésnek  2020.02.01. napján a gödöllői székhelyű Nemzeti Biodiverzitás – és Génmegőrzési Központ Haszonállat-génmegőrzési Intézet adott helyet.

A közgyűlésen megjelentek egyhangúlag szavaztak bizalmat a megválasztott tisztségviselőknek, és döntöttek számos szakmai bizottság felállításáról. Az egyesület vezetőinek, tisztségviselőinek bemutatását az egyesület a jogerős bírósági bejegyzés után fogja megtenni.

Több lényeges ponton módosult az egyesület alapszabálya azzal a céllal, hogy a szakmaiságot, jogszerűséget és az egyenlő elbánás elvét érvényesíteni lehessen. Az egyesület újonnan megválasztott vezetősége a tagság összetételének jelentős változása miatt célul tűzte ki a fajta egyedeinek pontos felmérését mind a minőség, mind a mennyiség vonatkozásában azért, hogy a fajtának megfelelő, alkalmazható tenyésztési program keretein belül valósuljon meg a tagok együttműködése.

Az új vezetőség világossá tette, hogy az egyesület egyik fontos célja a bevételi források növelése, azok ésszerű felhasználása, a tagok támogatása annak érdekében, hogy ennek a fajtának a gondozása, fejlesztése túlmutasson a „hobbi nyúlászkodáson”. Minőségi szakmai munkát úgy lehet végezni, ha az ahhoz szükséges források rendelkezésre állnak. Ennek érdekében először önfenntartóvá, majd jövedelmezővé kell tenni a tagság munkáját, melynek megvalósításában kérik az érdekeltek aktív részvételét.

Az új vezetőség megfogalmazta továbbá, hogy a fajta iránt végzett elkötelezett szakmai munka csak akkor tartható fenn, ha a tenyésztett egyedek népszerűségét sikerül növelni. Ez alatt egyaránt gondoltak a tenyészállat forgalmazásra, és a nyúlhús fogyasztásának fellendítésére is. A populáció folyamatos fejlesztésének elengedhetetlen feltétele, hogy csak a tenyésztésre alkalmas egyedek genetikáját vigyük tovább, a nem kívánatos egyedeket viszont a gasztronómia területén hasznosítsák.

Az új vezetőség azt is megfogalmazta, hogy annak érdekében, hogy a fajta presztízsét az egyesületi munkával erősíteni lehessen, elengedhetetlen a tagság és a tisztelt érdeklődők naprakész információkkal történő ellátása. A tájékozottság a lehetőségek kiaknázásának fontos alappillére, ami a fajta javát szolgálja. Ezt az egyesület új vezetősége kifejezetten hangsúlyosnak tartja. A közgyűlés kiemelt témája volt a szakmai szervezetekkel való együttműködés fontossága. Az egyesület új vezetősége kijelentette: törekedni fognak az ehhez szükséges feltételek biztosítására, a források rendelkezésre bocsátására.

A közgyűlés után a jelenlévők megtekinthették a gödöllői Haszonállat-génmegőrzési Központ magyar óriásnyúl állományát, és megbizonyosodtak annak az áldozatos, komoly szakmai munkának az eredményéről, melyet számos nehézség közepette is sikerült véghezvinni. Az új vezetőség köszönetet mondott Mészáros Mihálynak, aki nemcsak izgalmas történelmi életképeket vetített elénk a létesítmény minden apró szegletével kapcsolatban, de szakmai észrevételeivel, tanácsaival is támogatta az egyesület közgyűlését. Valamint köszönet illette Nógrádi Ferenc nemzetközi nyúlbírálót, aki meghívott vendégként megtisztelte a közgyűlést és bár az egyesület múltjával kapcsolatban számos kritikát fogalmazott meg, építő javaslatait az egyesület természetesen megpróbálja integrálni működési kereteibe.

A szinte „maratoninak” tekinthető közgyűlés és a Haszonállat-génmegőrzési Intézetben tett látogatás megerősítette a tagságot abban, hogy a fajtának van jövője, érdemes, kell is a fajtáért dolgozni!