Az elmúlt években a megnövekedett fűtési költségek miatt Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. szeptember 29. napjától módosította – a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 5/2015. (II.23.) önkormányzati rendeletben rögzítettfűtési támogatásra való jogosultság feltétel rendszerét, annak érdekében, hogy minél több rászoruló háztartás részére megállapítható legyen a támogatás.

A rendeletmódosítás következtében fűtési támogatás állapítható meg abban az esetben, ha a rászorult személyek által lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség elismert fűtési költségének havi összege eléri vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 17 %-át, 1 személyes háztartás esetén 15 %-át és a háztartásban az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 250 %-át (jelenleg 71.250 Ft).

Fűtési támogatás esetén a fűtés elismert havi költsége az elismert lakásnagyság és az 1 m2-re jutó elismert költség szorzata. Az 1 m2-re jutó elismert havi fűtési költség 2018. szeptember 29. napjától 450,- Ft.

Az alábbi táblázat szemlélteti a 2018. szeptember 29. napjától hatályos elismert fűtési költségeket (az elismert lakásnagyság és az 1 m2-re jutó elismert költség szorzata):

háztartás létszáma

elismert lakásnagyság (m2)

elismert havi fűtési költség (Ft )

egy személyes

35

15.750,-

két személyes

45

20.250,-

három személyes

55

24.750,-

négy személy

65

29.250,-

négy személy felett

65 m2+minden további személy után 5m2

A rendeletmódosítással a többtagú, szociálisan rászorult háztartások esetében a fűtés elismert havi költsége nagyobb eséllyel éri el az összjövedelem 17 %-át.

A támogatás havi összege 3.000 Ft, egyedül élő esetén 3.500 Ft, tűzifa igénylése esetén a támogatás mértéke 1 erdei m3 tűzifa.

A fűtési támogatás egy fűtési idényre szól, hat hónapra, novembertől áprilisig. A támogatás folyósítása a közüzemi szolgáltató felé történik tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

Azon ügyfelek esetében, akiknél a korábban beadott kérelem elutasításra került a Szociális és Lakásügyi Csoport tájékoztató levelet és új kérelemnyomtatványt küld ki.

A fenti rendeletmódosítás következtében a kérelmek beadási határideje meghosszabbításra került 2018. október 15. napjáig!

 

A kérelemnyomtatvány a Fűtési adatlap letölthető innen (.doc)

 

További információval ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Csoportja áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 7-9. szoba)