Válassza az Oldal lehetőséget

Csongrád, Templom u. 1. 3/ 16. szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadása

Részletes hirdetmény a Csongrád, Templom u. 1. 3/ 16. szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadására

 

A lakás adatai: Csongrád, Templom u. 1. 3/16. szám alatti 2 szoba, komfortos, 52 m2 alapterületű lakás
A lakás (a fürdőszoba kivételével) felújított műszaki állapotban van. A leendő bérlőnek vállalnia kell a fürdőszoba felújítását, melynek költsége a bérleti díjba beszámításra kerül.
A bérleti jogviszony időtartama: 5 év, a birtokbavétel várható időpontja 2018. november hónap.
A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:
A bérleti díj mértéke jelenleg: 21.840 Ft/hó, melynek összege az önkormányzat képviselő testületének döntése alapján emelkedhet.
Egyéb feltételek tekintetében a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó helyi rendelet az irányadó.
A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba)
A beérkezés határideje: 2018. október 2. (kedd) 14 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Templom u. 1. 3/16. szám alatti költségelvű lakás – pályázat
A pályázók számára a lakás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
a pályázó nevét, címét, illetve a beköltöző személyek számát,
az előre egy összegben megfizetendő lakbér összegét, ami nem lehet kevesebb, mint a havi lakbér összegének 4-szerese, amelyből 2 havi lakbérnek megfelelő összeget a felek kauciónak tekintenek, és amely a bérlő szerződésszerű magatartásának biztosítékául szolgál. A bérleti jogviszony megszűnése esetén – amennyiben a bérlőnek lakbérhátraléka, közüzemi díj tartozása nincs, illetve a lakást a bérbeadónak rendeltetésszerű állapotban visszaadta, és azt a bérlő visszavette tőle – a kaució összege visszajár.
munkaviszonyukról igazolást, illetve 12 hónapra visszamenőleg nettó jövedelmükről igazolást.
A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bírálja el. A bizottság a döntést követő munkanapon értesíti a pályázókat annak eredményéről. A nyertes pályázó lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele a vállalt bérleti díj egyösszegű befizetése. A lakás birtokbavételére csak a lakásbérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.
A meghirdetett lakásra minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat.
Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van, vagy az elmúlt egy évben ilyennel rendelkezett.
A beadott pályázat nem módosítható, visszavonás esetén új pályázat határidőn belül sem adható be.
A pályázat nyertese:
Aki a leghosszabb időre vonatkozóan vállalja a bérleti díj előre történő egy összegű befizetését.
Azonos pályázati ajánlatok esetén a nagyobb létszámú, illetve a kiskorú gyermek(ek)et nevelő családokat kell előnyben részesíteni.
A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből a pályázat kiírást utólag érvénytelennek nyilvánítsa, és eredményt ne hirdessen.

A szerzőről

Válaszolj

Az e-mail-címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content