Select Page

Szerző: I. Sz.

Csongrád Városi Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása

Csongrád Városi Önkormányzat képviselőtestülete határozatot hozott annak érdekében, hogy Csongrád Városi Önkormányzat – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016 (VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint – az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, és egyben felhatalmazta Csongrád Városi Önkormányzat polgármesterét, hogy az önkormányzat nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásra támogatási kérelmet nyújtson be. A KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016-00890 azonosító számon benyújtott Támogatási Kérelem pozitív elbírálásra került, így az önkormányzat 2016. 04.03.-án elkezdte a projekt megvalósítását. A projekt eredményeként Csongrád Városi Önkormányzat csatlakozni...

Tovább

Pályázati hirdetmény

Csongrád Város Polgármestere pályázatot hirdet a 6640 Csongrád, Hársfa u. 61. IV/11. szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda), 2017. október 18. (szerda) 10 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Hársfa u. 61. IV/11. – pályázat A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható. www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet  „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről” – melléklet, – függelékek. További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal...

Tovább

Tájékoztatás kitüntető díjak odaítéléséről

Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. szeptember 28-i ülésén döntött kitüntető díjak odaítéléséről.   Díszpolgári Címet adományozott Dr. Bari Ferenc, egyetemi dékán részére   PRO URBE – CSONGRÁD kitüntetésben részesült: Forgó Edit, az Alföld Néptáncegyüttes művészeti vezetője, Dr. Szűcs Judit néprajzkutató   Város Közösségéért Díjat adományozott Varga Zsuzsanna tanító részére   A kitüntetések átadására a 2017. október  23-i ünnepi képviselő-testületi ülésen kerül sor.   Csongrád, 2017. szeptember 29.   Bedő Tamás sk.  ...

Tovább

Facebook

Önnek ajánljuk