Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. december 21-én (csütörtökön),
09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirend előtt:

Az „Év családja” kitüntető cím átadása

Napirendi pontok:

1. 2023. évi költségvetés IV. negyedéves előirányzat módosítása

-melléklet

2. Az önkormányzat 2024. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti szabályozásáról

3. Javaslat Csongrád Város településrendezési eszközeinek módosítására

4. Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum szétválása

5. A Csongrádi – Tiszapart Sportegyesület beszámolója a Városi Sporttelep és az Ifjúsági Ház 2023. évi üzemeltetéséről

-mellékletek (.zip)

6. Javaslat a Körös-toroki üdülőterület rendjéről szóló 20/2016.(IV. 29.) önkormányzati rendelet módosítására

7. Javaslat a Körös-toroki üdülőterületen a járművel történő díjköteles várakozás szabályairól szóló 21/2017.(VII. 13.) önkormányzati rendelet módosítására 

8. Az üzletek éjszakai nyitvatartási idejének szabályozásáról szóló 23/2011.(VI.17.) önkormányzati rendelet módosítása

9. Hozzájárulás a 2024. évi kistérségi járási startmunka programok indításához

10. Javaslat a lakástulajdon megszerzésének helyi rendszeréről és a garzonlakáshoz jutás feltételéről szóló 7/2016.(II. 22.) önkormányzati rendelet módosítására

11. Csongrád Belváros, Öregvár utca 54. és 57/a. ingatlanok revitalizációja, Román-Magyar határon átnyúló pályázat benyújtása

-melléklet (.docx)

12. Döntés a Csongrád 0505/125 hrsz-on megvalósuló kamion parkoló megvalósításáról, beszerzési célokmány jóváhagyása, 2024.évi közbeszerzési terv elfogadása

13. Bérlői kérelem önkormányzati bérlakás átminősítésére

14. Pályázat kiírása „Városunk jövője a Tisza ölelésében” címmel

15. Az Első Magyar Kert Szövetkezet és Csongrád Városi Önkormányzat között létrejött együttműködési megállapodás meghosszabbítása

-melléklet – Legszebb_konyhakertek_szandeknyilatkozat

16. A Képviselő-testület 2024. I. félévi munkaterve

17. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Közművelődési Díj adományozására