Válassza az Oldal lehetőséget

2017. szeptember 28-ai Képviselő-testületi ülés

2017. szeptember 28-ai Képviselő-testületi ülés
Csongrád Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 28-án (csütörtökön), 13.00 órai kezdettel ülést tart

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

 

Letöltés egyben (.zip)

 

Meghívó

Főnapirend:
1. Tájékoztatás Csongrád város gyermek- és diákélelmezésének helyzetéről
-melléklet

2. Beszámoló a Csongrád Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztések:
1. A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
– mellékletek

2. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. végelszámolása

3.Javaslat az I. sz. fogászati körzet praxisjogának átadására, a feladat ellátását biztosító, feladat – ellátási szerződés megkötésére.

4.Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. végelszámolása

5.Önkormányzati közalkalmazottak részére egyszeri többletjuttatás biztosítása.

6.A településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet

7.Tájékoztatás a Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Szociális Szövetkezet tevékenységéről

8.Tájékoztató a 2015-2019. évre vonatkozó fejlesztési célok
– melléklet

9.Csongrád város vízi közműveinek 2018-2032. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása
– melléklet

10.Kertészeti telep elhelyezése a Holt-Tisza melletti 030/34. hrsz-ú önkormányzati ingatlanon

11.Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések – CLLD pályázat HKFS (Helyi Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia) módosítása a támogatói döntésnek
– melléklet

12. EFOP-2.4.2-17 kódszámú, Lakhatási körülmények javítása című pályázati programban való részvétel

13.Közvilágítási szolgáltatás beszerezése 2018.01.01.- 2018.12.31. közötti időszakra.

14.Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.

15.Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.

16.Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményvezetői pályázatának kiírása.

17.A Városellátó Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása

18. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

19. Javaslat: A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015 (X.27.) önkormányzati rendelet módosítására.

20. Települési Arculati Kézikönyv elkészítése és Településképi rendelet előkészítésére vonatkozó vállalkozói szerződés megkötése

 

Polgármesteri tájékoztató
Interpellációs válaszok

Zárt ülés:
Z/1. A Csoterm Kft. beruházási hitelének kiváltása
Z/2. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására
Z/3. Javaslat PRO URBE – Csongrád kitüntetés adományozására.
Z/4. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására

 

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk