A Bokrosi Városrészi Önkormányzat 2017. szeptember 27-én (szerdán), 17.00 órai kezdettel ülést tart

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal Bokrosi Kirendeltség

Meghívó

Főnapirend:
1. Tájékoztatás Csongrád város gyermek- és diákélelmezésének helyzetéről

melléklet
2. Beszámoló a Csongrád Települési Értéktár Bizottság tevékenységéről

Előterjesztések:
1. A Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt-vel kötött közszolgáltatási szerződés meghosszabbítása
– mellékletek
2. A Dr. Szarka Ödön Kistérségi Egészségügyi Szolgáltató Kft. végelszámolása
4.Csongrád Média Kommunikációs Szolgáltató Kft. végelszámolása
5.Önkormányzati közalkalmazottak részére egyszeri többletjuttatás biztosítása.
6. (8.)Tájékoztató a 2015-2019. évre vonatkozó fejlesztési célokról.
7. (9.)Csongrád város vízi közműveinek 2018-2032. Gördülő Fejlesztési Terve jóváhagyása

– melléklet
8. (11.)Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések – CLLD pályázat HKFS (Helyi Közösségvezérelt Fejlesztési Stratégia) módosítása a támogatói döntésnek
– melléklet
9. (14.)Csatlakozás a BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2018. évi fordulójához, és tájékoztató az előző évi forduló eredményeiről.
10. (15.)Javaslat Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat szabályzatának megalkotására.
11. (16.)Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum intézményvezetői pályázatának kiírása.
12. (17.)A Városellátó Intézmény intézményvezetői pályázatának kiírása
13. (18.) Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.

Zárt ülés:
Z/2. Javaslat Csongrád Város Díszpolgára cím adományozására
Z/3. Javaslat PRO URBE – Csongrád kitüntetés adományozására.
Z/4. Javaslat Város Közösségéért Díj adományozására