A Szervezeti és Működési Szabályzat 17. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2023. július 10-én (hétfőn), 16:30 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

Meghívó

 

Napirendi pont:

1. Díszpolgári cím és „PRO URBE – CSONGRÁD” kitüntetés adományozására eseti bizottság létrehozása.

 

Zárt ülés:

2. Csongrádi Homokföveny Idegenforgalmi Start Szociális Szövetkezet elnöki tisztségében történő változás

3. Vételi kérelem a csongrádi 8920 hrsz-ú zártkerti ingatlanra

 

Az önkormányzati törvény 50. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.