Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. március 30-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme 

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1. Beszámoló a Csongrádi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2022. évi tűzvédelmi tevékenységéről

-melléklet (.pdf)

2. Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium kollégiumi feladatellátásának törlése, illetve az általános iskolák maximálisan felvehető létszámának meghatározása a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ ez irányú javaslatának véleményezése

3. A Csongrád, Kossuth tér 6. sz. alatti Nagyboldogasszony Katolikus Általános Iskola tulajdonba adása a Szeged-Csanádi Egyházmegye részére

-melléklet (.pdf)

4. Csongrád Városi Önkormányzat Településszerkezeti tervéről szóló 239/2022. (XII.15.) határozat és a Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 47/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: településrendezési eszközök) 2023. évi egyszerűsített módosítási eljárásához (Kiemelt fejlesztési területté nyilvánított Csongrád, 0505/137 hrsz. alatti ingatlan és a tervezett napelempark 0500/41 hrsz. alatti ingatlan területei, valamint a HÉSZ hibajavítása, pontosítása) szükséges környezeti vizsgálatról

5. Csongrád és Csanytelek Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás megszüntetése

6. 2023. évi Közbeszerzési terv 

7. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására

8. A 2023. évi önkormányzati költségvetésre vonatkozó 21/2023.(II.23.)önkormányzati határozat módosítása 

9. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Kishajó Kikötő üzemeltetési pályázatának elbírálása (Később kerül kiküldésre)

 

Interpellációs válaszok

 

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.