A Szervezeti és Működési Szabályzat 17. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2023. március 21-én (kedden), 08:15 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pont:

1. Javaslat a járóbeteg  szakellátás jövőbeni működtetésére

2. A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. alapító okiratának módosítása, a Csongrád, Dob u. 4-8. szám alatti telephely törlése.

3. Telum Fémipari Kft. kérelme a Csongrád, Dob u. 4-8. szám alatti ingatlan telephelyként való engedélyezésére

4. Csongrád, Hunyadi tér 4212 helyrajzi számú ingatlan tulajdonba vételi kérelme

5. Döntés az FBH NP Kft üzletrész adásvétel elővásárlási jogról

-melléklet (.pdf)

 

Az önkormányzati törvény 50. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.