Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. november 25-én (csütörtökön), 13:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirendi pontok:

 

1. Csongrád Város Kulturális, Közművelődési Koncepciója és Intézkedési Terve 2022-2027.

-melléklet (.pdf)

2. Javaslat a III. sz. fogászati körzet feladatainak ellátását biztosító, feladat – ellátási szerződés megkötésére, Dr. Makra Imre ev. fogszakorvossal.

3. Beszámoló a Csongrádi Polgármesteri Hivatal munkájáról

4. A köztisztviselők illetményalapjáról szóló 31/2018. (XII. 21. )önkormányzati rendelet módosítása

5. Javaslat a köztisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról szóló 52/2016.(XII. 23.)önkormányzati rendelet módosítására

6. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ kérelme vagyonkezelői jog alapítására

7. Javaslat a 2022. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel

8. Javaslat a csongrádi Ipari Park utcanevének és faliszámainak rendezésére

9. Csongrád, Hársfa u. 65. 2/9. szám alatti önkormányzati garzonlakás közérdekű lakássá minősítése és bérlőkijelölése

10. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Zárt ülés:

Z/1. Vissza nem térítendő támogatás megállapítása iránti kérelem visszautasítása miatti fellebbezés
Z/2. Vételi kérelem a csongrádi 4662/1. hrsz-ú önkormányzati ingatlanra
Z/3. Javaslat az „Év Családja Díj” adományozására

 

Interpellációk

 

15.00 órától KÖZMEGHALLGATÁS
– a lakosság közérdekű kérdései, bejelentései.

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.