A Szervezeti és Működési Szabályzat 17. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2023. november 15-én (szerdán), 08:00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterem

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirendi pont:

1. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

2. Általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény 

3. Javaslat közlekedési csomópont kialakítása, beszerzési célokmány elfogadására és 2023. évi közbeszerzési terv módosítására

4. Csongrádi Közmű Kft. alapító okiratának módosítása Csongrád, Muskátli u. 1. szám alatti telephely létesítése

5. Pályázat kiírása a Tari László Múzeum igazgató munkakörének betöltésére

 

Az önkormányzati törvény 50. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.