A Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság 2024. június 7-én (pénteken),07.45 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri tárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pont:

1. Javaslat a Lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015. (X.27.) önkormányzati rendelet módosítása

2. „Körforgalmi csomópont kialakítás” tárgyú, a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárás eredményének és nyertesének megállapítására vonatkozó döntés meghozatala”

3. A Csongrád, Karinthy Frigyes u. 19. sz. alatti ingatlan értékesítése