Válassza az Oldal lehetőséget

Az Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2016. április 27-én (szerdán), 14:00 órai kezdettel ülést tart

Az Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2016. április 27-én (szerdán), 14:00 órai kezdettel ülést tart

Az Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2016. április 27-én (szerdán), 14:00 órai kezdettel ülést tart

Az ülés helye:  a Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba)

Meghívó

Főnapirend:
1. Beszámoló a 2015. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról.
– mellékletek
2. Csongrád Városi Önkormányzat szociális szolgáltatástervezési koncepciójának megalkotása (első olvasat).
– melléklet
3. Tájékoztató értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról.
– melléklet

Előterjesztések:
1. A Bokrosi Városrészi Önkormányzat nem képviselő tagjának megválasztása.

2. Javaslat a Körös-toroki üdülőterület rendjéről szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

3. Javaslat a közterület elnevezés és házszámozás helyi szabályozásáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására.

4. Javaslat a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról szóló új önkormányzati rendelet megalkotására

5. Törvényességi felhívás a 24/2015. (XI. 27.) önkormányzati rendelettel kapcsolatban.

6. Az önkormányzat által végzett közművesítésekhez kapcsolódó közművesítési hozzájárulásról szóló 20/2009. (X.28.) ÖKt. rendelet felülvizsgálata.

7. A településrendezési célok megvalósítása érdekében elővásárlási jog létesítéséről szóló 30/2003. (X. 20.)Ökt. rendelet felülvizsgálata.

8. Csongrád Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési jelentése
– melléklet

9. Sport és civilszervezetek támogatása, 2016. évi sporttámogatás felosztása
– 1. sz. melléklet: Kimutatás a sportszervezetek 2016. évi támogatásáról
– 2. sz. melléklet: Kimutatás a civilszervezetek 2016. évi támogatásáról

10. Csongrád Város a Tehetségekért Közalapítvány elnökének megválasztása

11. Csongrád Város Önkormányzata és Dr. Veres János Fogszakorvos között kötött feladat-ellátási szerződés felbontása.

12. Javaslat a Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrummal kötendő vagyonkezelési szerződés jóváhagyására.

13.Tájékoztatás a TAO pályázatokról.

14. TOP-1.1.1-15 – Csongrádi Ipari Park fejlesztése pályázat benyújtása

15.Barnamezős területek rehabilitációja Csongrádon – TOP-2.1.1-15.

16. Bökényi Zöld Város kialakítása pályázat benyújtása.

17. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15) pályázat benyújtása – Széchenyi utcai óvoda felújítása.

18. „A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével” (TOP-1.4.1-15) pályázat benyújtása – Bercsényi utcai óvoda felújítása.

19. Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések – CLLD megvalósítására irányuló helyi akciócsoportok megalakítására regisztrációs pályázat benyújtása.

20. Javaslat a Csongrád-Bokros, Gyójai u. 2. szám alatti ingatlan megvásárlására.

21. A Kis-Tisza Vízi-Sport Egyesület kérelme ingatlan feltüntetésére és ingyenes földhasználati jog létesítésére.

22. A csongrádi 6328/2 hrsz-ú ingatlan átminősítése.

23.Csongrád város Környezeti fenntarthatósági terve Local Agenda 21.
– melléklet

  1. Egyebek:

– Megállapodás a Kertvendéglő melletti önkormányzati terület használatba adásáról parkoló kialakítása céljára.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk