Select Page

Csongrád, Csókásy F. u. 3/A szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadása

Csongrád, Csókásy F. u. 3/A szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadása

Részletes hirdetmény a Csongrád, Csókásy F. u. 3/A szám alatti költségelvű bérlakás bérbeadására

A lakás adatai: Csongrád, Csókásy F. u. 3/A, 1+2 fél szoba, komfortos, alapterülete 69 m2

A bérleti jogviszony időtartama: 5 év

A bérlőt megillető, illetve terhelő fontosabb jogok és kötelezettségek:

A bérleti díj mértéke: 28.980 Ft/hó

Egyéb feltételek tekintetében a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó egyes jogszabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. tv., valamint a lakások és helyiségek bérletére és elidegenítésére vonatkozó helyi rendelet az irányadó.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba)

A beérkezés határideje: 2017. március 23., 9 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Csókásy F. u. 3/A – pályázat

A pályázók számára a lakás előre egyeztetett időpontban megtekinthető.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó nevét, címét, illetve a beköltöző személyek számát,
 • az előre egy összegben megfizetendő lakbér összegét, ami nem lehet kevesebb, mint a havi lakbér összegének 4-szerese, amelyből 2 havi lakbérnek megfelelő összeget a felek kauciónak tekintenek, és amely a bérlő szerződésszerű magatartásának biztosítékául szolgál. A bérleti jogviszony megszűnése esetén – amennyiben a bérlőnek lakbérhátraléka, közüzemi díj tartozása nincs, illetve a lakást a bérbeadónak rendeltetésszerű állapotban visszaadta, és azt a bérlő visszavette tőle – a kaució összege visszajár.
 • ha a bérleményt nem lakás céljára kívánják igénybe venni, a pályázó használati szándékát,
 • munkaviszonyukról igazolást, illetve 12 hónapra visszamenőleg nettó jövedelmükről igazolást

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság bírálja el. A bizottság a döntést követő munkanapon értesíti a pályázókat annak eredményéről. A nyertes pályázó lakásbérleti szerződés megkötésének feltétele a vállalt bérleti díj egyösszegű befizetése. A lakás birtokbavételére csak a lakásbérleti szerződés megkötése után kerülhet sor.

 • A meghirdetett lakásra minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pályázhat.
 • Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van, vagy az elmúlt egy évben ilyennel rendelkezett.
 • A beadott pályázat nem módosítható, visszavonás esetén új pályázat határidőn belül sem adható be.

A pályázat nyertese:

 • Aki a leghosszabb időre vonatkozóan vállalja a bérleti díj előre történő egy összegű befizetését.
 •   Azonos pályázati ajánlatok esetén a nagyobb létszámú, illetve a kiskorú gyermek(ek)et    nevelő családokat kell előnyben részesíteni.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből a pályázat kiírást utólag érvénytelennek nyilvánítsa, és eredményt ne hirdessen.

A szerzőről:

Szóljon hozzá

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Rendezvénynaptár

 1. Adventi Ünnep a Kossuth téren

  november 30 -17:00 : december 23 -18:00
 2. Adventi gyertyagyújtás

  december 2 -17:00 : december 23 -17:00
 3. Karácsonyi kiállítás!

  december 11 -17:00 : december 16 -18:00
 4. Alföld Néptáncegyüttes Karácsonyi Gálaműsora

  december 22 -18:00 : december 23 -18:00

Aktuális kérdés

Önnek tudomása van-e arról, hogy a városban ingyenesen igénybe vehető, pályázati forrásból megvalósuló, mozgásprogramok vannak? Ha igen jelölje be, hogy honnan szerzett tudomást a programokról.

Szavazás állása

Betöltés ... Betöltés ...

Facebook

Önnek ajánljuk