Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2020. február 18-án (kedden), 17.00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria földszinti tárgyaló terme

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Csongrád Városi Önkormányzat 2020. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

2-2. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás és az általa fenntartott intézmények 2020. évi költségvetésének véleményezése

-melléklet (.xls)

3-5. Javaslat a Csongrád Városi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet módosítására

4-6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására

5-7. Javaslat: „A települési támogatás megállításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről” szóló új önkormányzat rendelet megalkotására

6-8. Javaslat a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására

-melléklet (.pdf)

7-11. Csongrád város ifjúsági intézkedési tervének felülvizsgálata

8-14. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló ../2020. (II. ..) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete általi önkormányzati rendelet megalkotásához

9-15. Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodása 9. módosítására javaslat

10-16. Az Alsó- Tisza-menti Önkormányzati Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata 4. módosításának jóváhagyása

 

Egyebek:

Zárt ülés:

  • Egyedi szociális ügyek