Az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság 2022. január 25-én (kedden), 15.30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: a Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba) 

 

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-3. A Csongrádi Óvodák Igazgatósága óvodái nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása 

2-7. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

3-8. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ illetékességi területén a 2022/2023. tanévre a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak frissített tervezetének véleményezése.

4-10. Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye intézményvezetői pályázatának kiírása 

5-11. A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

6-12. Az alpolgármesterek díjazásának és költségtérítésének megállapítása 

7-13. Javaslat a képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről szóló 15/2014.(X.22.) önkorm. rendelet módosítására

 

Zárt: 

Z/3. A Csongrádi Alkotóház igazgatója megbízásának módosítása  

 

Egyebek: