Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2022. január 25-én (kedden), 16:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyalója

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Javaslat a Csongrád Városi Önkormányzat által működtetett IX. sz. felnőtt háziorvosi körzet feladat-ellátásának megszüntetésére, a körzethez tartozó utcanevek más körzetbe történő áthelyezésére.  

2-2. Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretében működtetett Széchenyi úti „Kuckó-mackó” Bölcsőde és a Templom utcai „Mesevár” Bölcsőde nyári nyitvatartási rendjének jóváhagyása.

3-4. Javaslat a települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020.(II.21.)önkormányzati rendelet módosításáról.

4-5. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015.(VI. 19.) r. módosítására

5-6. Javaslat a természetben nyújtott mezőgazdasági terménysegélyről szóló 3/2016.(I. 29.)önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésére

6-7. Javaslat a helyi kitüntető cím, valamint díjak alapításáról és adományozásáról szóló 20/2013.(XI.21.) önkormányzati rendelet módosítására

7-11. A Polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

8-12. Az alpolgármesterek díjazásának és költségtérítésének megállapítása 

9-13. Javaslat a képviselők, a bizottságok tagjai és tisztségviselői tiszteletdíjának mértékéről szóló 15/2014.(X.22.) önkorm. rendelet módosítására

10-16. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

11-17. Javaslat a 121/2021. (X.28.) önkormányzati határozat módosítására.

12-18. Javaslat a 122/2021. (X.28.) önkormányzati határozat módosítására.

-melléklet (.pdf)

 

13. Egyebek:

  • Bizottság 2022. évi I. félévi munkaterve
  • Javaslat 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. 3/15. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására.   Zárt
  • Javaslat 6640 Csongrád, Orgona u. 2. 4/14. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására.   Zárt
  • Javaslat 6640 Csongrád, Orgona u. 20. 4/12. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítására.   Zárt