Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, Csongrád Kis Tisza u. 4.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális segítő munka eszközeivel a köznevelési intézménybe járó gyermekek, a gyermek családjának, pedagógusainak támogatása (egyéni, csoport és közösségi szociális munka eszközeivel), a Csongrád Járásban.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség (szociális munkás, szociálpedagógus, – okleveles szociális munkás, szociálpolitikus),
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  • büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  • szociális vagy gyermekjóléti szakterületen szerzett legalább 3 év szakmai gyakorlat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

  • Kommunikációs, kapcsolatteremtő, együttműködési képesség, team munka

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  • Fényképes szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati eljárás során adatai kezeléséhez hozzájárul, OEP igazolás eddigi munkaviszonyokról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 03.16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kállainé Fodor Marianna intézményvezető nyújt, a 20/3472009 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a

Piroskavárosi Szociális Család és Gyermekjóléti Intézmény

címére történő megküldésével (6640 Csongrád Szent Imre u. 19 ).

Kérjük a borítékon feltüntetni ,a munkakör megnevezését:

óvodai és iskolai szociális segítő.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. március 19

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. február 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.