Csongrád Város Polgármestere

pályázatot hirdet

a 6640 Csongrád, Hársfa u. 61. IV/11. szám alatti megüresedett és helyreállításra szoruló szociális bérlakás bérbeadására

A pályázatok zárt borítékban történő beérkezésének helye és határideje: Polgármesteri Hivatal, Szociális és Egészségügyi Iroda (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., fszt. 8. iroda),

2017. október 18. (szerda) 10 óra.

A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Hársfa u. 61. IV/11. – pályázat

A részletes hirdetmény valamint nyomtatvány a www.csongrad.hu honlapon megtalálható.

www.csongrad.hu/page/helyi-rendeletek, 23/2015. (X. 27.) önkormányzati rendelet  „A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről”

– melléklet,

– függelékek.

További információval, illetve a részletes hirdetménnyel kapcsolatban ügyfélfogadási idő alatt a Polgármesteri Hivatal Szociális és Egészségügyi Iroda áll rendelkezésre. (Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 8. szoba, tel.: 63/571-920)

A pályázatok elbírálásának határideje: 2017. október 26.

A lakás megtekinthető: 2017. október 12. de. 11.00-11.30 óra

    2017. október 13. du. 13-13,30 óra