Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. október 27-ei ülésén fogadta el a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítását.

A koronavírus járvány kezdete óta – 2020. márciusától – az önkormányzat a tulajdonában lévő ingatlanok, garázsok bérleti díjait a veszélyhelyzetre való tekintettel nem emelhette meg. 2023. január 1-től újból lehetővé vált a bérleti díjak megemelése, így az önkormányzat a kialakult makrogazdasági körülményeket figyelembe véve az alábbiak szerint határozta meg a bérlakások, garázsok díjait.

Lakbér mértéke (szociális helyzet alapján bérbe adott lakások):

Összkomfortos lakás a városközpontban 600,- Ft/hó/m2

Összkomfortos lakás Bökényi városrészben: 600,- Ft/hó/m2

Összkomfortos lakás a város egyéb területén: 415,- Ft/hó/m2

Komfortos lakás a városközpontban: 600,- Ft/hó/m2

Komfortos lakás a Bökényi városrészben: 540,- Ft/hó/m2

Komfortos lakás a város egyéb területén: 415,- Ft/hó/m2

Félkomfortos lakás: 250,- Ft/hó/m2

Komfort nélküli lakás: 90,- Ft/hó/m2

Szükséglakás: 60,- Ft/hó/m2

Emelt összegű bérleti díjú lakás: 750,- Ft/hó/m2

Költségelvű lakások lakbére:

Csongrád város belterületén a Csókássy F. u. és a Szőlőhegyi u.845,- Ft/hó/m2

Bokros városrészben kertes ház: 700,- Ft/hó/m2

Csongrád város belterületi lakásai, kivéve Zöldkert u. 2. fsz. 2.:  975,- Ft/hó/m2

Csongrád, Zöldkert u. 2. fsz. 2.:    845,- Ft/hó/m2

Csongrád, Hársfa u. 65. sz. alatti költségelvű garzonlakások: 37.500,- Ft/hó

Garázsok 19.050,- Ft/hó

A fenti rendelet alapján 2023. január 1-től például egy 55 m2 alapterületű Bökényi városrészben található összkomfortos lakásbérleti díja 33.000 Ft/hó lesz a korábbi 19.800 Ft/hó helyett. 

Az újonnan hatályba lépő díjak még így is messze alatta vannak a jelenlegi 70.000-80.000 Ft-os piaci áraknak. 

A bérlők az alacsony összegű bérleti díjak mellett havi 2.000 Ft összegű lakbértámogatásban is részesülnek, annak érdekében, hogy a közüzemi szolgáltatóknál védett fogyasztói státusszal rendelkezzenek.

A lakásbérleti szerződés és a közjegyzői okiratba foglalt kiköltözési nyilatkozat értelmében az önkormányzat, mint tulajdonos, továbbra is élhet azzal a jogával, hogy nem hosszabbít szerződést azon bérlők esetében, akik magas bérleti vagy közüzemi díjhátralékot halmoztak fel, illetve a magatartásuk és együttműködési készségük nem megfelelő.

Csongrád, 2022. december 21.

 

Bedő Tamás

polgármester