A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2022. július 28-án (csütörtökön), 07.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba)

 

Meghívó

 

Napirendi pont:

1. Hozzájárulás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  ../2022. (VII. ..) Csanytelek Község Önkormányzata Képviselő- testülete általi önkormányzati rendelet megalkotásához.

2. Csongrád Város Önkormányzata Városellátó Intézménye és a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratának módosítása

 

Egyebek:

  • Kérelem a Csongrád, Iskola u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérbevételére (Zárt ülés)
  • Első lakáshoz jutók kérelme (Zárt ülés)