A Szervezeti és Működési Szabályzat 8. § /3/ bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2020. július 27-én (hétfőn) 8.00 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

Meghívó

 

Napirend:

1. Javaslat a Csongrád, Széchenyi u. 29. sz. alatti ingatlan udvari épületrészének a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató részére történő ingyenes használatba adására

2. Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum pályázata a Kubinyi Ágoston 2020 programba

3. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum alapító okiratának módosítása

4. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.