A Városgazdasági, Ügyrendi-és Összeférhetetlenségi Bizottság 2020. július 27-én (hétfőn), 7.30 órai kezdettel rendkívüli ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Polgármesteri tárgyaló (120-as szoba)

 

Meghívó

 

Napirend:

1. Javaslat a Csongrád, Széchenyi u. 29. sz. alatti ingatlan udvari épületrészének a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató részére történő ingyenes használatba adására

2. Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum pályázata a Kubinyi Ágoston 2020 programba

3. A Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum alapító okiratának módosítása

4. Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtása

 

Zárt ülés:

Első lakáshoz jutási kérelem elbírálása