Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2024. június 27-én (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1.  Tájékoztató az alapítványok tevékenységéről

-mellékletek (.zip)

2.  Mészáros Zoltán emlékére Szociális Alapítvány beszámolója

-mellékletek (.zip)

3. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

4. 2024. évi költségvetés II. negyedéves előirányzat-módosítása  

5. CSONGRÁD VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA 1 RÉSZTERÜLETEN (a 0496/103 hrsz-ú ingatlan esetében) egyszerűsített eljárásban    határozat (TSZT) és rendelet megalkotása (HÉSZ)

-mellékletek (.zip)

6. Csongrád Város Településrendezési eszközeinek három részterületen történő egyszerűsített módosítási eljárásához szükséges környezeti vizsgálatról

7. Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium 6640 Csongrád, Szent György u. 1. sz. alatti kollégiumi épület 2. emeleti kollégiumi szintjének a Diana Fegyvertechnikai Technikum és Kollégium részére telephelyként való nyilvántartásba vételének engedélye

8. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9. Javaslat, szezonális autóbuszjárat indítására a Körös-toroki üdülőterületre

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Díszpolgári Cím adományozására 

Z/2. Javaslat Pro Urbe Csongrád Díj adományozására 

Z/3. Javaslat Város Közösségéért Díjra 

Z/4. Beruházási hitelfelvétel 2024

Z/5. A Csongrád, Csókásy F. utcai lakóházak értékesítésére történő kijelölése

 

Interpellációs válaszok