Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. október 28-án (csütörtökön), 09:00 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

 

1. A Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ tájékoztatása a fenntartásában lévő intézményeiről

2. Csongrád Város Településfejlesztési Koncepciója

-melléklet (.zip)

3. 2021. évi költségvetés III. negyedéves előirányzat-módosítása

-melléklet (.xlsx)

4. Javaslat Csongrád Város Drogellenes Stratégiájának elfogadására

-melléklet (.docx)

5. Hozzájárulás a III. sz. fogorvosi körzet praxis jogának átadásához.  

6. Hozzájárulás a III. sz. fogorvosi körzet praxisjogának átruházásához Dr. Makra Imre fogszakorvos részére 

7. Elvi döntés a távhőszolgáltatást érintő változások rendeletben történő szabályozásának előkészítéséről

-melléklet (.pdf)

8. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

9. Általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat Szociális Díj adományozására

Z/2. A Pure Music Kft. kérelme üzemeltetési díj részbeni elengedésére

 

Interpellációs válaszok

 

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.