Válassza az Oldal lehetőséget

Category: Csongrád

Felhívás kereskedelmi üzletek vezetői részére!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről szóló 431/2020. (IX. 18.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdés b) pontja alapján az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során előírt kötelező maszkviselés üzemeltető részéről történő betartatását a jegyző mint kereskedelmi hatóság köteles ellenőrizni.

Olvass tovább

Tisztelt Lakosság!

Ez úton értesítem Önöket, hogy a Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya a „Stabilizált megközelítő védekezési út építése a Mezőtúri Szakaszmérnökség területén Csongrád-Csépa közút…

Olvass tovább

Tisztelt Adófizetők!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy a 2020. évi II. féléves helyi adók, a gépjárműadó, és az iparűzési adóelőleg kamatmentes megfizetésének határideje 2020. szeptember 15. A helyi iparűzési adóbevallás-benyújtási kötelezettségüknek, és az ezzel egyidejűleg teljesítendő adófizetési kötelezettségüknek (adókülönbözet) 2020. szeptember 30-ig tehetnek eleget.

Olvass tovább

Lakossági tájékoztató!

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény. 20/A.§-ban foglaltak szerint a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok 2020. augusztus 24-25. napján pénzbeli támogatásban részesültek. Az állami támogatás mértéke: 6.000 Ft/gyermek, hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek esetén 6.500 Ft volt.

Olvass tovább

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. évben az október 23-ai ünnepi ülésen az alábbi kitüntetések átadását tervezi

„Csongrád Város Díszpolgára” cím adományozható az arra érdemesnek tartott személynek, aki valamely téren jelentős, kiemelkedő munkájával, vagy életművével a városban, országosan vagy nemzetközi viszonylatban elismerést szerzett, és ezzel hozzájárult Csongrád város jó hírnevének öregbítéséhez…

Olvass tovább

Tájékoztató!

Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az augusztus 20-i ünnepi munka- és pihenőnapok rendjét a Kormány rendeletben szabályozta. Ennek megfelelően a Polgármesteri Hivatal munka- és ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul…

Olvass tovább

HESZ szabályozási tervek egységes szerkezetben

Csongrád Város Önkormányzat Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló – többször módosított – 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti feladatkörben, az 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdés szerinti jogkörben, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (3), 7. § (3), és 12. § (2) b. bekezdések szerinti hatáskörben a következő rendeletet alkotja.

Olvass tovább

Köszöntjük a pedagógusokat!

Pedagógusnap alkalmából köszöntök minden pedagógust. Köszönöm helytállásukat, áldozatos munkájukat, különösképp, amit az elmúlt, rendkívüli hónapokban véghez vittek!

Olvass tovább

Felhívás Testnevelési és Sport Díj adományozásához

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének 3.§ (1) bekezdése értelmében minden évben Testnevelési és Sport Díjat adományoz. A díj a város sportja érdekében kifejtett kiemelkedő sport munkáért vagy kiemelkedő sportteljesítményért azoknak a személyeknek, szervezeteknek és közösségeknek adományozható…

Olvass tovább

Tisztelt Csongrádi Lakosok!

Az új koronavírus elterjedése miatt az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Intézkedési Tervében foglalt feladat teljesítése és a mozgáskorlátozott/fogyatékkal élő embertársaink védelme érdekében az önkormányzat felmérést készít az otthonukban élő mozgáskorlátozott/fogyatékkal élő csongrádi lakosokról, akik esetében előállhat olyan helyzet, hogy az őket jelenleg gondozó családtag betegsége, vagy karantén miatt külső segítségre szorulnak.

Olvass tovább

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2020. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Olvass tovább

A lakosság segítségét kéri az önkormányzat!

A kialakult veszélyhelyzet miatt az önkormányzat a 70 év feletti lakosság ellátását biztosítva első körben felmérést készít azon idősekről, akiről a hozzátartozók gondoskodni tudnak és önkormányzati segítséget nem kérnek.

Olvass tovább
Betöltés

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk