Az ingatlan adottságai: Az ingatlan 2893 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, a Csongrád, Szegedi út és Kolozsvári utca kereszteződésében található, szolgáltatási, kereskedelmi célú hasznosításra alkalmas. HÉSZ szerinti besorolása Vt-2. A pályázót terheli az ingatlan közművekkel való ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A megajánlott vételár összegét, melynek mértéke minimum nettó 4.000.000 Ft, a jogügylet a fordított ÁFA fizetés hatálya alá tartozik
  • A vevő nyilatkozatát, hogy a vételárat a pályázat elnyerése esetén 15 napon belül, az adásvételi szerződés megkötésével egyidejűleg, egyösszegben fizeti meg.
  • Az ingatlanon végrehajtani kívánt fejlesztések, beruházások ismertetését, a vevő által tervezett tevékenység leírását.
  • A pályázónak vállalnia kell, hogy legkésőbb 1 éven belül az ingatlanon megvalósítja a beruházást. Ezen kötelezettség biztosítására az eladó visszavásárlási jogot köt ki, továbbá 2.000.000 Ft kötbérfizetési kötelezettség vállalását írja elő. Ezen kötelezettségek biztosítására jelzálogjog alapú ingatlanfedezetet, vagy banki biztosítékot kell adni.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba) 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. március 12. (péntek) 12 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, 4425/1 hrsz-ú ingatlan – pályázat

A pályázatok elbírálására – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – 2021. március 17. napjáig kerül sor. 

Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Városi Önkormányzattal szemben bármilyen lejárt tartozása van.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében nem hirdet győztest.