Pályázati felhívás

ügyvezetői feladatok ellátására

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot hirdet az alábbiak szerint a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. (6640 Csongrád, Erzsébet u. 25.) ügyvezetői feladatai ellátására.

Általános adatok:

A Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Kft.) a Csongrád Városi Önkormányzat által alapított gazdasági társaság, melynek feladatai elsősorban a Csongrádi Gyógy és Termálfürdő és a csongrádi lakossági és közületi igényeket kiszolgáló termálfűtési rendszer üzemeltetése.

Az ügyvezető személyével kapcsolatos elvárások:

 • büntetlen előélet és cselekvőképesség,
 • felsőfokú végzettség,
 • legalább B kategóriás jogosítvány,
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • gazdasági, műszaki, idegenforgalmi végzettség,
 • legalább 1-3 éves vezetői tapasztalat

Pályázat benyújtásának helye és határideje: A pályázatot zárt borítékban, 1 példányban kell benyújtani a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Titkárságára (6640 Csongrád, Kossuth tér 7., Polgármesteri Hivatal). A pályázatot benyújtani 2022. november 18. napján, 12.00 óráig lehet. A borítékra kérjük ráírni: „Közmű Kft. ügyvezetői pályázata”. 

Pályázat részeként benyújtandó iratok:

 • legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolata,
 • vezetői engedély másolata,
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • szakmai önéletrajz, 

Pályázattal kapcsolatos egyéb információk:

 • A pályázattal kapcsolatosan további információt Bedő Tamás polgármester nyújt a 20/983-3615 telefonszámon. 
 • A pályázat elbírálására Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete jogosult.
 • A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a pályázatot eredménytelenek nyilvánítja.