Válassza az Oldal lehetőséget

Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a csongrádi 2122/62 hrsz-ú ipari parki ingatlan értékesítésére

Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a csongrádi 2122/62 hrsz-ú ipari parki ingatlan értékesítésére

Az ingatlan adottságai: Az ingatlan 2092 m2 területű, kivett beépítetlen terület megjelölésű, az Ipari Parkban található, önálló útbekötéssel rendelkezik az ipari elkerülő útra. Az ingatlan kb. 500 m2 területe tehergépjármű forgalomra alkalmas aszfalt burkolatú.

A pályázót terheli az ingatlan közművekkel való ellátása.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A megajánlott vételár összegét, melynek mértéke minimum nettó 4.500.000 Ft, a jogügylet a fordított ÁFA fizetés hatálya alá tartozik
  • A vételár kifizetésének időpontját, ütemezését.
  • Az ingatlanon végrehajtani kívánt fejlesztések, beruházások ismertetését, a vevő által tervezett tevékenység leírását.
  • A várható foglalkoztatotti létszámot.
  • A pályázónak vállalnia kell, hogy legkésőbb 3 éven belül az ingatlanon megvalósítja a beruházást. Ezen kötelezettség biztosítására az eladó visszavásárlási jogot köt ki, továbbá 1.000.000 Ft kötbérfizetési kötelezettség vállalását írja elő. Ezen kötelezettségek biztosítására jelzálogjog alapú ingatlanfedezetet, vagy banki biztosítékot kell adni.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani Csongrád Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba) 

A pályázatok beérkezésének határideje: 2021. március 19. (péntek) 12 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, 2122/62 hrsz-ú ingatlan – pályázat

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Városgazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság bírálja el. A bizottság a döntést követő munkanapon értesíti a pályázókat annak eredményéről. Az ingatlan birtokbavételére a teljes vételár kifizetése után kerülhet sor.

Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Városi Önkormányzattal szemben bármilyen lejárt tartozása van.

A pályázat nyertese:

Aki az önkormányzat számára várospolitikai, önkormányzati és gazdasági szempontokat figyelembe véve a legelőnyösebb ajánlatot teszi.  

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatok ismeretében nem hirdet győztest. 

A szerzőről

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Önnek ajánljuk

Skip to content