Tisztelt Ebtartó! Csongrád Városi Önkormányzat az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján az önkormányzati ebrendészeti feladatok ellátása céljából, az állat tartója és más személyek jogainak, személyi biztonságának és tulajdonának védelme,  valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásai miatt, a jogszabályban meghatározott adattartalommal ebösszeírást végez.

Az eb tulajdonosa, vagy az eb tartója az ebösszeíráskor határidőben köteles az adatlapon feltüntetett adatokat a települési önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Tájékoztatjuk a T. Ebtartókat, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után!

Az ebösszeíró adatlapok beszerezhetőek:

  • papír alapon a Csongrádi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatánál
  • az állatorvosi rendelőkben
  • elektronikus letöltés útján a www.csongrad.hu oldalról.

Az ebösszeíró adatlapot ebenként kell kitölteni és eljuttatni:

  • személyesen a Csongrádi Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán kihelyezett gyűjtődobozba
  • e-mailen (szkennelve) az ebosszeiras@csongrad.hu e-mail címre
  • ügyfélkapun keresztül (szkennelve) www.epapir.gov.hu
  • az e-önkormányzati portálon https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap (űrlap támogatással)

Az ebösszeíró adatlapok beérkezésének határideje: 2022. június 30.

Tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (mikrochippel) megjelölve tartható, ezért kérjük, hogy szíveskedjenek a transzponderrel még nem rendelkező ebek kötelező jelölését a fenti határidőig elvégezni. 

Az eb tulajdonosa/tartója az ebösszeírást követően is köteles az önkormányzat felé bejelenteni valamennyi új eb beszerzését, valamint a korábban bejelentett ebek adatiban bekövetkezett változásokat (eb elajándékozása, elpusztulása)! 

Vonatkozó jogszabályok:

  • az állatok védelméről és kíméletéről 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § 
  • a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 17/B. §

 

Csongrádi Polgármesteri Hivatal

 

Adatlap letöltése innen: EBÖSSZEÍRÓ ADATLAP 2022 (.docx)