Csongrád Város Jegyzője felhívja a Tisztelt Ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy
a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.

A kötelezettségüket megszegő ingatlantulajdonosokkal szemben a vonatkozó jogszabályok szerint növényvédelmi bírságot kell kiszabni. A bírság összege bel- és külterületen a fertőzött terület nagyságától függően 15.000.-150.000.000.-Ft-ig terjedhet.

Külterületen a terület fekvése szerint illetékes növény- és talajvédelmi feladatkörében eljáró megyei kormányhivatal, belterületen a települési önkormányzat jegyzője rendeli el a közérdekű védekezést.

Lakossági panasz megtehető a Polgármesteri Hivatalban, illetve online felületen a Parlagfű Bejelentő Rendszeren keresztül, amely a https://pbr.nebih.gov.hu címen érhető el.

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Közterület-felügyelete a nyári időszakban fokozottan ellenőrzi az ingatlanok, valamint az ingatlanok előtti közterület általános gaz- és gyommentesítését.

Kérem a Tisztelt Lakosságot a fentiekben történő együttműködésre a rendezett településkép és az allergiával érintett csongrádi lakosok egészségének védelme érdekében.

Csongrád, 2022. június 29.

 

Dr. Juhász László jegyző