PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

HUSRB/1602/31/0051 kódszám alatti kishajó kikötő üzemeltetési pályázata

Csongrád Városi Önkormányzat pályázatot hirdet a HUSRB/1602/31/0051 kódszám alatt megvalósuló kishajó leendő üzemeltetésére az alábbi feltételek szerint:

  1. A leendő kishajó kikötő helye: Csongrád, Ordódy rakpart Tiszai feljárót követő 0738 hrsz-ú „kiserdő” ingatlan és az azzal határos Tisza folyó vízfelülete
  1. a Kikötő részletes műszaki adottságai: a tervdokumentáció a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodája illetékes munkatársánál megtekinthető.

Elérhetőség: 06/20/216-1710, Szabó-Bogárné Kocsis Anita 

email: bogarne.anita@csongrad.hu

  1. A pályázó feladata:

A kikötő teljes körű üzemeltetése, karbantartási feladatok ellátása, mely a kikötőre és közvetlen környezetére terjed ki.

Az üzemeltetést a pályázó teljes felelősséggel köteles ellátni. 

  1. a pályázók köre: A kikötőt nonprofit jelleggel köteles működtetni.

Pályázhat nonprofit jellegű már működő cég, illetve a pályázó nyertessége esetén köteles 30 napon belül cégalapításról gondoskodni.

  1. Működtetés időtartama: 10 év határozott időtartamra azzal, hogy az Önkormányzat a határozott időtartam ellenére 6 hónap rendes felmondás jogát kiköti, megilleti a súlyos szerződésszegés esetén a rendkívüli felmondás joga. 
  2. Pályázati elvárások:

A pályázónak üzleti tervet és műszaki üzemeltetési leírást kell benyújtani, amely tartalmazza az üzemeltetés alapvető szabályait, a nyitva tartás rendjét.

  1. pályázat beadása: pályázatokat személyesen vagy meghatalmazott útján zárt borítékban, 1 eredeti példányban kell benyújtani legkésőbb 2023. március 17. péntek, 12 óra a Polgármesteri Hivatal Fejlesztési Irodáján 1. emelet 108. szoba
  2. A borítékra kérjük ráírni: „ pályázat kishajó kikötő üzemeltetésére” 
  3. Az üzemeltető kiválasztására a Képviselő Testület 2023. március 30. napján tartandó ülésén kerül sor. 
  4. A Csongrád Városi Önkormányzat fenntartja a jogát, hogy a pályázatok ismeretében nem hirdet győztest, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.