PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Csongrád Városi Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a

Csongrád, Dózsa György tér 1. sz. alatti postaépület 

pincéjének hasznosítására

Az ingatlan leírása: A pályázat tárgyát képező pince 80 m2 alapterületű, lejárata a postaépület Dózsa György téri oldalán helyezkedik el. A pince évtizedek óta használaton kívül van, jelenlegi műszaki állapota leromlott, közművekkel nem rendelkezik, kizárólag felújítás után hasznosítható. 

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban kell benyújtani, a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba) 

A felhívásra minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy pályázhat.

Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van.

A beérkezés határideje: 2022. november 18. (péntek) 12 óra. A borítékra kérjük ráírni: Pályázat a Dózsa György tér 1. sz. alatti pince hasznosítására

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

  • Az ingatlanban végrehajtani kívánt felújítások, beruházások ismertetését, a pályázó által tervezett tevékenység leírását, az üzemeltetés formáját.
  • A pályázónak vállalnia kell, hogy az ingatlan bérbeadásától számított legkésőbb 1 éven belül az ingatlanban saját költségén megvalósítja a pályázata szerinti beruházást. 

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – Csongrád Városi Önkormányzat Városgazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága bírálja el. 

A pályázat kiírója fenntartja a jogát, hogy megismerve a pályázatokat, várospolitikai, önkormányzati érdekből a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Bővebb információval a Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda áll rendelkezésre. (Tel.: 63/571-981, 20/777-8338) Előzetes egyeztetés alapján a pince megtekinthető.