Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 25-ei ülésén az infláció és a jelentősen megnövekedett energiaárak miatt, a lakhatási szegénység megelőzése érdekében módosította a fűtési támogatás jövedelemhatárát és összegét az alábbiak szerint: 

Fűtési támogatás adható annak a kérelmezőnek, akinek háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át (jelenleg 99.750 Ft), egyszemélyes háztartás esetén az öregségi nyugdíjminimum 450 %-át (jelenleg 128.250 Ft). 

Fűtési támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

A fűtési támogatás egy fűtési idényre szól, hat hónapra, novembertől áprilisig.

A támogatás havi összege változott és differenciálódott: távhő esetén 3.000,- Ft/hó, villany esetén 5.000 Ft/hó, gázfűtés esetén 7.000 Ft/hó. Tűzifa igénylése esetén a támogatás mértéke 1,5 erdei m3 tűzifa.

A támogatás folyósítása változatlanul a közüzemi szolgáltató (MVM Next Energia Zrt. vagy a Csongrádi KÖZMŰ Szolgáltató Kft.,) számlájára történik utólagosan, tárgyhót követő hónap 5. napjáig. 

A kérelem benyújtásának határideje: 2022. szeptember 30. (péntek). 

2022. január 01. napjától új ellátásként került bevezetésre az Időskorúak támogatása, mellyel a 75 év feletti idősek megnövekedett kiadásait kívánja csökkenteni a Képviselő-testület évenkénti egyszeri 10.000 Ft összegű pénzbeli támogatással.

Időskorúak rendkívüli települési támogatására jogosult az a személy, aki a kérelem benyújtásakor igazoltan nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásban, vagy időskorúak járadékában részesül, továbbá

a) csongrádi bejelentett lakóhellyel vagy legalább 2 éve tartózkodási hellyel rendelkezik és életvitelszerűen Csongrádon él, de bentlakásos intézményi ellátásban nem részesül,

b) 75. életévét betöltötte,

c) akinek a nyugdíja vagy nyugdíjszerű ellátása nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 450 %-át. (jelenleg 128.250 Ft)

A kérelem tárgyévben bármikor benyújtható, a támogatás összege évenként egyszeri 10.000 Ft/fő.

A kérelemnyomtatvány letölthető innen: Fűtési támogatás nyomtatvány

Mindkét támogatással kapcsolatosan bővebb információ a Polgármesteri Hivatal Szociális és Lakásügyi Iroda munkatársaitól kérhető. (6640 Csongrád, Kossuth tér 7. fszt. 7.8.9. szoba)

 

Csongrád, 2022. augusztus 26.

Bedő Tamás

polgármester