Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet

Széchenyi úti “Kuckó-mackó” Bölcsőde

Kisgyermeknevelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony         

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Csongrád megye, 6640 Csongrád, Széchenyi út 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A 3 éven aluli kisgyermekek napközbeni ellátása, szakszerű gondozása-nevelése, adminisztrációs feladatok elvégzése. Együttműködés a családokkal, a gyermekek szükségleteihez igazodó egyéni bánásmód biztosítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •         Emelt szintű szakképesítés, csecsemő -és kisgyermeknevelő,
  •         magyar állampolgárság
  •         büntetlen előélet
  •         cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •         kisgyermeknevelő munkakörben – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •         szakmai önéletrajz
  •         motivációs levél
  •         iskolai végzettséget igazoló dokumentum másolata
  •         erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. augusztus 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Márténé Papp Klára szakmai vezető nyújt, a 20/280-1710 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Szarka Ödön Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény címére történő megküldésével (6640 Csongrád, Gyöngyvirág utca 5. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1-77/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Kisgyermeknevelő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázat bíráló bizottság előtt személyes meghallgatás.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. augusztus 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. augusztus 14.