Tisztelt Érintett Lakosok!

A Fundamenta Lakáskassza részéről 2016. augusztusában kiküldött „Szerződés felhasználási lehetőségek” tárgyú megkereséssel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatom az érintetteket.

A kiküldött levél a Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat által a 2002-2004 között megvalósított szennyvízelvezető rendszer és szennyvíztisztító telep beruházás pénzügyi lezárásához kapcsolódik, az abban foglalt szerződéses összeg illetve az aktuális betétszámla egyenleg a már aláírt engedményezési nyilatkozat alapján a Társulatot illeti, az általa felvett beruházási hitel visszafizetését biztosítja, közvetlenül a hitelt nyújtó Bank részére kerül kifizetésre. A megküldött értesítések alapján, a kifizetéshez kapcsolódóan a szerződéssel rendelkező lakosoknak további teendője nincs.

A levélben foglalt további „Felhasználási lehetőségek” a FUNDAMENTA –Lakáskassza marketing információit tartalmazzák.

A szerződésekhez kapcsolódó kedvezményes hitelfelvételi lehetőségről és új szerződés kötésének feltételeiről érdeklődés esetén tanácsadó bevonásával csoportos tájékoztatást szervezünk.

Erre vonatkozó igényüket az alábbi elérhetőségeken jelezhetik.

Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulat ügyfélszolgálati irodája, Csongrád, Kossuth tér 7. 30. iroda

Tel: 06-63 481-039

Email: csonvizkozm@freemail.hu

A beruházás megvalósításához elengedhetetlenül szükséges segítségüket, amely a lakáskassza szerződések megkötése és a befizetéseik által valósult meg ezúton nagy tisztelettel megköszönjük.

Bedő Tamás sk.                                                                                                  Ádám Erika sk.

Csongrád Város polgármestere                                                     Csongrádi Beruházó Víziközmű Társulás elnöke