Csongrád Városi Önkormányzat nyílt pályázatot hirdet a felhívás mellékletét képező vázrajzon feltüntetett, és természetben Csongrád, József Attila utca 1/A szám alatt lévő területrész garázssor építés céljára történő értékesítésére.

Az ingatlan leírása: Az értékesítés tárgyát képező területrész 1289 m2 nagyságú, amelynek egy részén leromlott műszaki állapotú, elbontható épületek állnak.

A terület önállú közmű bekötéssel nem rendelkezik. A győztes pályázó feladata az épületek elbontása, és a közmű bekötésekről való gondoskodás.

A pályázat benyújtása: kizárólag írásban, zárt borítékban lehet benyújtani a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba) 

A felhívásra minden nagykorú magánszemély, vagy bármely jogi személy pályázhat.

Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Város Önkormányzatával szemben bármilyen lejárt tartozása van.

A beérkezés határideje: 2022. május 13. (péntek) 12 óra. A borítékra kérjük ráírni: Garázsépítés 2022. – pályázat

A pályázatnak tartalmaznia kell: 

  • a pályázó nevét, címét
  • a terület ellenértékét, melyre alternatív ajánlat is adható,
  • az építendő garázsok számát, műszaki adottságait
  • az építkezés megkezdésének és befejezésének tervezett időpontját
  • a hasznosítás módját 
  • a pályázónak vállalnia kell, hogy a szerződéskötéstől számított legkésőbb 1 éven belül az ingatlanon megkezdi a beruházást, és azt legkésőbb további 2 éven belül megvalósítja. Ezen kötelezettség biztosítására az eladó 3.000.000 Ft kötbérfizetési kötelezettség vállalását írja elő. 

A pályázatokat – az önkormányzat számára legelőnyösebb elfogadásával – a Városgazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottság bírálja el, és tesz javaslatot a végső döntést hozó Csongrád Városi Önkormányzat képviselő testülete részére.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből győztest nem hirdet, a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

Bővebb információval a Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda áll rendelkezésre. (Tel.: 63/571-981, 20/777-8338) Előzetes egyeztetés alapján az ingatlan megtekinthető.