Válassza az Oldal lehetőséget

2018. november 22-ei Képviselő-testületi ülés – Közmeghallgatás

2018. november 22-ei Képviselő-testületi ülés – Közmeghallgatás

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 22-én (csütörtökön), 13.00 órai kezdettel ülést tart

Az ülés helye: Városháza Díszterme

Letöltés egyben (zip)

 

Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság anyagai
Ügyrendi, Jogi-és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai
Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai
Oktatási és Művelődési Bizottság anyagai
Bokrosi Városrészi Önkormányzat anyagai

 

Meghívó

 

Főnapirend:

1.)  Kerékpáros közlekedés helyzete a város fő útjain – fejlesztési tervek

  Előadó: Bedő Tamás polgármester

2.) A tanyán élő lakosság helyzete című főnapirend beterjesztésének határidő módosítása

 

3.) Előterjesztések:

1. A helyi adókról szóló rendelet módosítása

-melléklet (.xls)

2. A lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló rendelet módosítása

3. Javaslat az Önkormányzat és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2013. (I. 31.)önkormányzati rendelet 9. és 11. mellékletének módosítására.

4. Csongrád Városi Önkormányzat és Dr. Pénzes János háziorvos (Konszenzus Plusz Egészségmegőrző és Gyógyító Kft.) közötti, III. körzet háziorvosi ellátására kötött feladat – ellátási szerződés megszüntetése.

5. Általános iskolai körzetek kialakításával kapcsolatos vélemény   

6. Javaslat a Felnőttképzési Ösztöndíj – az EFOP 3.9.2-16-2017-00005 számú projekt keretein belül humán szolgáltatásban dolgozók számára – Szabályzat módosítására

7. Javaslat a 2019. évi folyószámlahitel szerződés megkötésére az OTP Bank Nyrt-vel

8. Sághy konyha TOP-1.1.3-16-CS1-2017-00008 azonosítószámú pályázati felújítása kapcsán javaslat további eszközök beszerzésére

9. A Bokrosi Művelődési Ház és Könyvtár fejlesztése tárgyú beruházáshoz fedezet biztosítása

10. Csongrád városában megvalósuló út és parkoló felújítás

11. Csongrád Ipari Park ivóvíz- és szennyvíz beruházáshoz önerő biztosítása

12. Tájékoztatás a Közvilágítási szolgáltatás 2019. évre vonatkozó beszerzése tárgyban indított Pályázati eljárás eredményéről

13. Csongrád fahíd és kompüzem üzemeltetéséhez területbiztosítás    

14. A Csongrád, Tulipán u. 13. 5/14. szám alatti önkormányzati lakás közérdekű bérlakássá minősítése és bérlő kijelölése

15. Tájékoztatás a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

16. Javaslat az „EGÉSZ-ség” praxisközösség létrehozásáról szóló, módosításokkal kiegészített, egységes szerkezetű megállapodás jóváhagyására.

17. A Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatának véleményezése.

 

Zárt ülés:

Z/1. Javaslat az „Év családja” kitüntető cím adományozására

Z/2. A Csoterm Kft. és a Csongrádi Közmű Szolgáltató Kft. ügyvezetői megbízatásának meghosszabbítása

Z/3. Városellátó Intézmény intézményvezetői pályázatának elbírálása 

Z/4. Vételi kérelem a csongrádi 8642/19 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra

 

Interpellációs válaszok

Polgármesteri tájékoztató

 

15.00 órától  Közmeghallgatás

Az önkormányzati törvény 15. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztések elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk