A Szervezeti és Működési Szabályzat 17. § (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület rendkívüli ülését 2023. augusztus 3-án (csütörtökön), 08:30 órára összehívom.

Az ülés helye: Városháza Díszterme

 

Egészségügyi és Szociális Bizottság anyagai

Városgazdasági, Ügyrendi- és Összeférhetetlenségi Bizottság anyagai

 

Meghívó

 

Napirendi pont:

1. Javaslat: A települési támogatás megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználásának ellenőrzéséről szóló 10/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosítására.

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 3/2017. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló …../2023. (VIII. ..) önkormányzati rendelet tervezet véleményezése.

3. Javaslat a 19/2022. (I.27.) önkormányzati határozat módosítására.

4. Fedezet biztosítása a járdajavításokra

-melléklet (.xlsx)

 

Zárt ülés:

Z/1. Egyedi térítési díj megállapítása

 

Az önkormányzati törvény 50. §-a alapján az „M” jelzéssel ellátott előterjesztés elfogadásához a képviselők többségének szavazata szükséges.