Sajtóközlemény

BEFEJEZŐDIK AZ EFOP-3.7.3-16-2017-00137 AZONOSÍTÓSZÁMÚ „FEJLŐDJ VELÜNK” CÍMŰ PROJEKT

2019/10/29

 

A projekt megvalósítás során kiemelt figyelmet kapott az alapkompetencia fejlesztése az alábbi területeken: anyanyelvi kommunikáció fejlesztése, matematikai, természettudományi és technológiai kompetenciák fejlesztése, digitális kompetencia fejlesztése, a tanulás tanulásának, mint kulcskompetencia fejlesztése, személyközi és állampolgári kompetenciák fejlesztése, vállalkozói kompetencia fejlesztése valamint a kulturális kompetencia fejlesztése.

Ezen túlmenően fontos volt a felnőttkori pályamódosítás, pályaorientáció területe is, amellyel a közoktatásba, felnőttoktatásba visszatérőket segítette a projekt.

A pályázat célcsoportja a helyi lakosság, ezen belül is a köznevelésben részt nem vevők, valamint hátrányos helyzetűként a munkanélküli háztartásban élő résztvevők, az egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők, a fogyatékossággal élők, az iskolai oktatásból lemorzsolódottak, a GYED-en, GYES-en lévők, alacsony iskolai végzettségűek, képesítés nélküliek és a pályakezdő munkanélküliek voltak.

Eredményként nemcsak a célcsoporttagok fejlődéséhez, hanem a fejlesztéssel érintett Csongrádi Művelődési Központ és Városi Galéria szolgáltatásainak fejlesztéséhez is hozzájárult a projekt és címadóként ezért került választásra a „Fejlődj velünk!” mottó.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.

A projekt megvalósítása és eredményei megtekinthetőek a www.facebook.com/fejlodjvelunk oldalon. 

A projektről bővebb információt: https://www.csongrad.hu/fejlodj-velunk/  oldalon olvashatnak.

 

Fix EU