Válassza az Oldal lehetőséget

Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítása

Csongrád város településrendezési eszközeinek módosítása

Tisztelt Cím!

Ezúton tájékoztatom arról, hogy Csongrád Város Önkormányzata a 2005-ben jóváhagyott Településrendezési eszközeit egy terület vonatkozásában módosítani kívánja a mellékelt részletes ismertető szerint. A módosításról a 133/2016. (VII.08.) sz. határozatával döntött.

A tervezet a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet szerinti (a továbbiakban: Tr.) egyszerűsített eljárással kerül véleményezésre. A tervezet kidolgozása a Tr. 45.§ átmeneti rendelkezéseinek megfelelően az OTÉK 2012. augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, illetve a hatályos településrendezési eszközök tartalmi elemeinek figyelembevételével történik.

A Tr. 37. § (2) bekezdésében foglaltak alapján ezúton kérem, hogy a Mellékletben (A módosítási igény bemutatása, célja, hatásai) jelzett területre vonatkozóan ismertesse a Tr. 37.§ – ban foglaltak szerint és módon a tervezettel kapcsolatos véleményét, elvárásait, a vonatkozó ágazati követelményeket és elhatározásokat, nyilatkozzon, hogy az eljárás további szakaszaiban részt kíván-e venni, és teljesítse előzetes adatszolgáltatási kötelezettségét, biztosítsa felhasználásra a rendezési feladat ellátásához szükséges adatokat.

Kérem, hogy a fentieket tartalmazó írásos tájékoztatását szíveskedjék 21 napon belül címemre eljuttatni.

Az önkormányzat tárgyi településrendezési eszköz módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetést a 139/2016. (VIII.04.) sz. Képviselő-testületi határozattal elfogadott Szabályzatban foglaltak alapján folytatja le. Az előzetes tájékoztató (színes kivitelben) az Önkormányzat honlapján, https://www.csongrad.hu/koncepciok menüpontban színes kivitelben teljes terjedelmében elérhető.

 A településrendezési eszközök módosítása a mellékelt részletezett OTÉK felmentési igény a 2/2005. (I.11.) Kormányrendelet 3.§-a szerinti felhatalmazás alapján előzetesen megállapítom, hogy külön környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatását nem tartom szükségesnek, kérem ennek tudomásul vételét.

Csongrád, 2016. augusztus 22.

Köszönettel:

Bedő Tamás

Polgármester

A szerzőről

Válaszolj

Az email címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük

Önkormányzati elektronikus ügyintézés

Facebook

Fussunk együtt jövőre!

Önnek ajánljuk