Az ingatlan adottságai:

  • Csongrád belterület 2866/12 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 823 m2 területű ingatlan,
  • A telek közművesített, ivóvíz, szennyvíz, földgáz és elektromos áram bekötéssel rendelkezik. Az ingatlan bekerített.

A pályázók személye:

A felhívásra pályázatot nyújthatnak be azok a családok, akik a 2016. január 1. napjától érvényes új CSOK rendelet feltételei szerinti építkezés céljára vásárolják meg az ingatlant.

Kötbérfizetés terhe mellett a pályázónak vállalnia kell, hogy a telekvásárlástól számított 1 éven belül a pénzintézettel a CSOK szerződést megkötik.

Nem nyújthat be érvényes pályázatot, akinek Csongrád Városi Önkormányzattal szemben bármilyen lejárt tartozása van.

Az ingatlan ára:

  • Az építési telek ára kedvezményes, 1 Ft/m2 + ÁFA, azaz bruttó 1.045 Ft
  • A pályázóknak vállalnia kell az ingatlanon végrehajtott közművesítési beruházások költségeinek külön megállapodással történő megtérítését az eladó részére.

A kiépített közmű összköltsége: bruttó 1.294.876 Ft

A pályázat benyújtása:

  • A pályázatokat kizárólag írásban, zárt borítékban postai úton, vagy személyesen lehet benyújtani a Csongrádi Polgármesteri Hivatal Fejlesztési és Üzemeltetési Irodáján (Csongrád, Kossuth tér 7., 105. szoba)

A beérkezés határideje:

2020. augusztus 17. (hétfő) 12 óra. A borítékra kérjük ráírni: Csongrád, Pázmány Péter u. 24. – pályázat

A pályázatnak tartalmaznia kell:

  • A pályázók nevét, címét,
  • A gyermekek számát
  • Jelenlegi lakhatási körülményeinek leírását.

A pályázat eredményéről a Csongrád Városi Önkormányzat Városgazdasági, Ügyrendi és Összeférhetetlenségi Bizottsága soron következő ülésén dönt.

A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy várospolitikai, önkormányzati érdekből a pályázat kiírását utólag érvénytelennek nyilvánítsa, és eredményt ne hirdessen.

Bővebb információval a Fejlesztési és Üzemeltetési Iroda áll rendelkezésre. (Tel.: 63/571-981)