Az Egészségügyi és Szociális Bizottság 2024. február 13-án (kedden), 16:30 órai kezdettel ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Galéria kistárgyaló

 

Meghívó

 

Napirendi pontok:

1-1. Csongrád Városi Önkormányzat 2024. évi költségvetése

-mellékletek (.zip)

2-2. Javaslat a lakások és helyiségek bérletéről és elidegenítéséről szóló 23/2015.(X.27.) önkormányzati rendelet módosítására

-melléklet (.pdf)

3-3. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működő Gondviselés Háza – Aranysziget Időskorúak Otthona Csongrád (6640 Csongrád, Gyöngyvirág u. 7-9.) 2023. évi munkájáról

-melléklet (.pdf)

4-4. Beszámoló a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület fenntartásában működő Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kisréti Otthona és a Gondviselés Háza Fogyatékkal Élők Kisréti Otthona I-II. Csongrád 2023. évi munkájáról

-melléklet (.pdf)

5-5Beszámoló a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió fenntartásában működő Új Esély Központ Csongrád és az Új Esély Központ Csongrád II. (6640 Csongrád, Raisio u. 2.) 2023. évi működéséről.

-melléklet (.pdf)

6-6. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

7-7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi alapellátások formáiról, azok igénybevételéről és fizetendő térítési díjakról szóló 15/2015. (VI.19.) önkormányzati rendelet módosítására.

8-14. Bedő Tamás polgármester 2024. évi szabadság ütemtervének elfogadása

 

Egyebek:

  • Javaslat: 6640 Csongrád, Szentháromság tér 16. I/5. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása. (zárt ülés)
  • Javaslat: 6640 Csongrád, Tulipán u. 17. 5/13. szám alatti szociális bérlakás bérleti szerződésének meghosszabbítása (zárt ülés)
  • A 6640 Csongrád, József A. u. 9/1. sz. alatti bérlakás pályázat összesítése (zárt ülés)