Csongrád Város Önkormányzata Képviselő-testületének Oktatási, Művelődési és Sportbizottsága meghirdeti a városi sportdíjak pályázatát: „Jó tanuló – jó sportoló”, „Eredményes Sportoló”, ”Szupercsapat”, „Év ifjúsági sportolója”, „Év felnőtt sportolója”, az „Év edzője”, az „Év sportmenedzsere” díjak kategóriában.
Javaslatokat a „Jó tanuló – jó sportoló”, „Eredményes Sportoló”és a „Szupercsapat” díjakra a sportegyesületek tehetnek számbeli korlátok nélkül, viszont a javaslatok sorszámozása egyben sorrendet is jelentsen, ugyanis a Bizottság keretlétszámon belül dönt a díjazásban részesülőkről.
Ajánlásaikat az alábbi feltételek figyelembe vételével írásban szíveskedjenek megtenni.

„Jó tanuló – ió sportoló” díj:
A javasolt tanuló elsősorban a 2017. évben, sportágában országos bajnokságon 1-3. helyezést vagy diákolimpia országos döntőjében 1-3. helyezést vagy Világbajnokság, Európa Bajnokság 1-8. helyezést ért el.
A 2016/2017-es tanév év végi és a 2017/2018-as tanév félévi eredményének átlaga általános iskolában és középiskolában legalább 4,5.

„Eredményes sportoló” díj:
A javasolt tanuló elsősorban a 2017. évben, sportágában országos bajnokságon 1-3. helyezést vagy diákolimpia országos döntőjében 1-3. helyezést vagy Világbajnokság, Európa Bajnokság 1-8. helyezést ért el.
A 2016/2017-es tanév év végi és a 2017/2018-as tanév félévi eredményének átlaga általános iskolában és középiskolában legalább 3,5.

„Szupercsapat” díj:
A javasolt csapat a bajnokságban, melyben részt vesz, a 2016/17-es bajnoki szezonban, sportágában, korosztályában 1-3. helyen végzett. Csapatonként 1 díj kerül kiosztásra.

A javaslatok érvényességéhez szükséges dokumentumok:
Általános iskolában és középiskolában tanuló diák esetén csatolni kell a sporteredményt igazoló, országos sportági szakszövetség által kitöltött és aláírt igazolást. Határidő: 2018. május 11..

A beérkezett javaslatok alapján, a tanulmányi eredmények igazolására a Polgármesteri Hivatal szakirodája kéri fel az érintett oktatási intézményeket.
Az alábbi díjakra iskolák, sportegyesületek, hozzátartozók, csongrádi lakosok tehetnek javaslatot.
„Év ifjúsági sportolója”, „Év felnőtt sportolója”, „Év edzője”:
Személyes véleménye alapján, írásban benyújthatja javaslatát a döntés elősegítése érdekében megfelelő indoklás és sporteredmény igazolásával(sportági szakszövetség).

„Év sportmenedzsere” díj:
Az a sportegyesületi vezető, magánszemély, cég, vállalkozás vagy civil szervezet terjeszthető fel, mely anyagiakkal vagy munkájával kiemelkedően támogatta Csongrád város sportját, annak népszerűsítését, a mozgásgazdag életmód kialakítását.

Javaslataikat elektronikusan vagy papír alapon írásban kell eljuttatni 2018. május 11-ig a Nagy József sportreferensnek ( sportreferens@csongrad.hu )

A díjátadás időpontja: 2018. június 7. 17 óra Magyar Király Díszterem

Csongrád, 2018. április 24.

Bartókné Vincze Zsuzsanna s.k.
Oktatási, Művelődési és Sportbizottság
Elnöke