Csongrád Város Polgármesterétől

 

F E L H Í V Á S

Csongrád Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a 20/2013. (XI. 21.) önkormányzati rendeletének 2.§ (1)bekezdése alapján minden évben adományoz 

Pedagógiai Díjat.

A díj átadásának időpontja – a járványügyi helyzet figyelembevételével – a későbbiekben kerül meghatározásra. 

A díj azoknak a személyeknek és közösségeknek adományozható, akik hosszú időn keresztül kiemelkedő eredményt értek el a városban az oktató, nevelő munka, a tehetséggondozás területén, magas fokú pedagógiai, szakmai felkészültségük alapján élen járnak az újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában, valamint példamutató magatartást tanúsítanak a közösségi és magánéletben is. Munkájukkal hozzájárultak a város ifjúságának testi és szellemi gyarapodásához.

A díj odaítéléséről a határidőre beérkezett javaslatok alapján az Oktatási, Művelődési, Vallási- és Sport Bizottság tesz indítványt a Képviselő-testületnek.

A kitüntetésre méltónak tartott személyre vagy közösségre bárki tehet javaslatot írásban, aláírással ellátva, elektronikus, vagy papíralapú formában. A javaslatnak tartalmaznia kell a javaslattevő és a kitüntetésre javasolt személy nevét, elérhetőségét (lakcím, telefonszám, email cím) a kitüntetési javaslat indokolását, egy A/4-es oldalnál nem nagyobb terjedelemben. 

A kitüntetési javaslatot 2021. május 19. napjáig

Cseri Gábor alpolgármesterhez (Csongrád, Kossuth tér 7.), cseri.gabor@csongrad.hu, vagy a csongrad@csongrad.hu e-mail címre szíveskedjen eljuttatni.

Csongrád, 2021. április 20.